Uttalelser i forbindelse med vern av Skattøra

Her ligger en del av uttalelsene som Tromsø Kommune har fått. Samtlige påpeker at Skattøras er et nasjonalt, regionalt og lokalt viktig anlegg!
hjem
historikk
fra gamle skattøra
bevaring
flytyper
lenker
kontakt LFT
09-10-2009 Forsvarsbygg
nyhet "Skattøra fremstår som den best bevarte sjøflystasjonen i Norge og Nord-Europa"
  "Anlegget er også det viktigeste militærhistoriske kulturminnet i Tromsø"
     
pdfikon
  last ned uttalelsen
 
22-02-2006 Falstadsenteret    
 

Falstadsenteret er et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie og menneskerettigheter. I uttalelsen heter det bla:

 
pdf
"Skattøra Sjøflystasjon og splintmuren representerer ett av få spor etter det tyske krigsfangesystemet i Norge"
  Historiker dr. art Marianne Neerland Soleim, fra Falstadsenteret om splintmuren og Skattøra:  
  "Det er åpenbart at splintmuren og Skattøra sjøflystasjon representerer en viktig del av norsk okkupasjonshistorie. Med enkle grep bør det være mulig å få fredet splintmuren og etablert den som et minnested med informasjon om krigsfangenes historie i både Troms og resten av landet"   Last ned
 
25-10-2005 Norsk Lufartsmuseum  
  "Norsk Luftfartsmuseum anser bevaringsverdien av Skattøra sjøflystasjon som stor"  
 

31-08-2005 Kommunestyrets behandling 31.august 2005
 
les saksdokumenter og referat her
OBS når du kommer til kommunens side: velg år 2005 i kalenderen og klikk på pilknappen. Velg deretter kommunestyret og den 31. august.

24-08-2005 DNL/SAS-historielag  
  "Skattøra representerer en unik og tilnærmet komplett historisk sjøflyhavn i Norge"  
 

15-06-2005 Tromsø Kommune, Kultur og Idrett: Strategisk plan for Skattøra  
  "Skattøra har et uutnyttet potensiale som opplevelsesområde. Skattøra som miljø kan utnyttes til for kultur- og opplevelsesbasert næringsvirksomhet samtidig som det vernes."
11-10-2005 Riksantikvaren går ikke imot vern av Skattøra
  Riksantikvarens presse- og informasjonsrådgiver poengterer at Skattøra har historisk betydning og at området bør vernes gjennom plan- og bygningsloven. Dette er et ansvar for Kommune og Fylkeskommunen.
  last ned
 

27-04-2005 Rapport bekrefter Skattøras verneverdi og påpeker
svakheter i kommunal- og fylkeskommunal saksbehandling.
 
 
Studentrapport fra Arkeologisk institutt ved Universitetet i Tromsø, laget for Byantikvaren i Tromsø.
 
last ned rapporten som PDF
 
25-03-2003 Forsvarsmuseet  
 
       
 
08-05-2002 Norsk Luftfartsmuseum  
 
       
 
27-06-2002 Jens Storm Munch, tidligere fylkeskonservator
 
  Munch Ellingsen beklager den mangelfulle saksbehandlingen Skattøra har fått.  
 
13-06-2002 Tromsø Forsvarsforening
     
           
 
19-06-2002 Gimle Velforening
 
 
         
 
28-05-2002 Forsvarsbygg
 
 
         
 
10-06-2002 Stakkevollan-beboere
     
           
 
2002 Fylkeskonservatoren, Troms Fylkeskommune
 
 
         

06-05-1998 Fylkeskonservatoren, Troms Fylkeskommune
 
 
         

05-05-1998 Bevarings- og tradisjonsnemd for Marinen
 
 
    side 1    
 
02-02-1998 Riksantikvaren
 
 
  Uttaler seg uten nok kunnskap om Skattøras historie...    
 
 
 
meld deg på vår nyhetsliste via e-post