Skattøra er verdt å verne!
Det som står igjen av det store anlegget på Skattøra er hangaren, splintmuren og tre verkstedbygninger.

tekst: Einar R. Jensen og Terje Brantenberg

–hangaren
Det viktigste bygget ved flystasjonen er den 90 x 40 m store hangaren – en av Tromsøs mest unike og karakteristiske bygninger. Hallen ble konstruert på grunnlag av en helt ny konstruksjon utviklet før krigen ved NTH der taket er opphengt under armerte betongbuer, en konstruksjon som i dag er uten sidestykke byggeteknisk.
– splintmuren
I tillegg til tre trebygninger og hangaren er den største av de to steinmurene – splintbokser for parkering av sjøfly – intakt. De utgjør det største og mest synlige minnesmerke fra krigen i Tromsø - bygget av russiske og jugoslaviske krigsfanger hvis leir ble anlagt ved Skattøra i 1943.
– verkstedbygningnene
Ca 60 % av alle bygninger ble revet og brukt i gjenreisingen av nord-Troms og Finnmark (En av brakkene fra Skattøra er derfor i dag kirkebygg på Rolvsøy i vest-Finnmark). Mannskaps- og befalsmessa ble i 1960 omgjort til idretts- og treningslokale for bl.a. hånd- og fotball, vektløfting og boksing – herav navnet ”gymnastikksalen”. Med dans og rockekonserter om helgene var bygget Tromsøs første kulturhus – en virksomhet som varte helt fram til 1970.
–bevaring av Tromsøhistorie
Tromsø kommune har ikke utmerket seg tidligere mht. å ta vare på bygninger og anlegg av kulturhistorisk interesse. Forsvaret måtte i sin tid gripe inn for å stoppe rasering av hangarbygget. I forbindelse med behandlingen av arealplanen uttalte Riksantikvaren i 1997 at anlegget fortsatt kunne bevares gjennom bruk av bygningsmassen og at steinmurene burde vernes. Det samme hevdet Kulturetaten i Troms Fylkeskommune. Bevarings- og tradisjonsnemnda i Marinen uttalte i 1989 at det som sto igjen fra det gamle anlegget var så historisk viktig at det burde bevares. Trass i dette har det vært åpnet for enda flere inngrep...
Skattøra i dag
Hangaren etter frigjøringen med Norsk Ju 52 i den ene porten.
Forlatt tysk He 115 og norsk soldat foran splintmuren.
Splintmuren er så godt som intakt idag.
Trebrakkene er slitte, men i daglig bruk.
Publikumsforslag til bruk av Skattøra, tegning: Inger Giæver.
Arkitektforslag til verneplan av Skattøra området, tegning:Odd Karl Steinsvik.
hjem
historikk
fra gamle Skattøra
flytyper
lenker
kontakt LFT