Presseomtale og dokumentarkiv i forbindelse med vernearbeidet
hjem
hstorikk
fra gamle Skattøra
bevaring
flytyper
lenker
kontakt LFT
På denne siden finnes presse og medieoppslag, og annen relevant informasjon.
Følg lenken "uttalelser" for å gå til flere uttalelser for bevaring av Skattøra.
   
   
   
   
08-10-2009 Rådmannens innstilling til Byplanutvalget: Industriutbygging på krigsgraver ikke noe problem...
  Last ned faksimile av Tromsø 08. oktober 2009
05-06-2009 Venstrepolitiker i Formannskapet ønsker å stanse byggingn på splintmuren
  Marie Fangel (V) mener det "ikke kan tillates bygging av et industribygg på stedet"
 
  last ned faksimile av Tromsø 5. juni 2009
02-06-2009 Bladet Tromsø: Kommunen må hindre utbygging av splintmuren for å unngå skandale
 
  last ned faksimile av Tromsø 2. juni 2009
30-05-2009 Splintmuren er bekreftet som gravsted for krigsfanger!
 
  last ned faksimile av Tromsø 30. mai 2009
10-2008 Kommunens håndtering av splintmuren kritiseres, igjen...
 
  last ned faksimile av Tromsø oktober 2008
04-09-2008 Hva betød sjøflytrafikken for Tromsø?
 
  last ned faksimile av Tromsø 4. oktober 2008
25-09-2008 Byutviklingssjefen anklager LFT for unøyaktighet
 
  Last ned faksimile av Tromsø 25. september 2009
23-09-2008 Kommuneadministrasjonen stoppet makeskiftet om splintmuren
 
  Last ned faksimile av Tromsø 23. september 2009
17-09-2008 Spintmuren kan være gravsted
  Leif Arneberg påpeker at spintmuren på Skattøra sannsyneligvis er et gravsted for krigsfanger og ser på den planlagte utbyggingen av muren som historieløs
 
 

Last ned faksimile av Tromsø 17. september 2008

27-03-2007 ...for våre etterkommere!
  Leserinnlegg i Tromsø av Leif Arneberg
  Faksimile av Tromsø 27. mars 2007
12-10-2006 Ulovlig fylling av havarivernsentret
  Den ulovlige fyllingen på Havarivernsentrets område med Byantikvaren, er det ikke søkt tillatelse om. Tromsø Kommune krever fjerning og Byutvikling sier at de ikke har glemt Skattøra
 
  Faksimile av Nordlys 12. oktober 2006
11-10-2006 Vender tromsø ryggen til sin historie?
  Leserinnlegg av Knut Barman-Jenssen om rasering av krigsminner bl.a. Skattøra
 
  Last ned faksimile av Tromsø 11. oktober 2006
30-09-2006 Kulturvern - nå!
  nytt leserinnlegg av Leif Arneberg om kulturvernets lave status i Tromsø
 
  Last ned faksimile av leserinnlegget som stod i både Nordlys og Tromsø 30. september 2006
12-09-2006 Lokale krigsminner
 
  Last ned faksimile av Tromsø 12. september 2006
11-09-2006 Arkitektdrøm
  Intervjuer om Storeggas prosjekt - som etter dette oppslaget blir lagt bort og firmaet går tilbake til de gamle tegningene
 
  Last ned faksimile av Nordlys 11. september 2006
15-06-2006 Makeskiftet stoppet av entreprenørens dristige pengekrav
  Storegga krever mange millioner i tillegg til makeskiftetomt - noe formannskapet ikke går med på....
 
  Last ned faksimile av Nordlys 15. juni 2006
16-05-2006 Politikerne avgjør
  Ikke noe resultat av makesifteforhandlinger, Storegga krever mange millioner i tillegg til makeskiftetomt - noe formannskapet ikke går med på....
 
  Last ned faksimile av Nordlys 16. mai 2006
27-04-2006 Kommunestyret vedtok makeskiftet.
  Formannskapet går inn for makeskifteforhandlinger etter forsalg fra SV, mot APs vilje.
Last ned faksimile av Tromsø 27. april 2006
Last ned faksimile av Nordlys 27. april 2006
27-04-2006 Tromsø Kommunestyre, 26. april 2006: saksframlegget og vedtaket.
   
last ned vedtaket datert 26.04.06
   
 
26-04-2006 Kommunestyret skal ta stilling til makeskifte av "Splintmurtomta"
 
  Last ned faksimile av Nordlys, onsdag 24. april 2006
 
04-04-2006 Ordkrig
  Om politisk uenighet, makeskifte og nye planer
 
  Last ned faksimile av Nordlys 4. april 2006
14-03-2006 Nytt håp
  Kulturkomiteen vedtar at det skal innledes forhandlinger om makeskifte. Saken skal opp for formannskapet...
 
  Last ned faksimile av Tromsø 14. mars 2006
13-03-2006 Omkamp om Splintmuren
  I løpet av februar og mars hadde LFT kontakt med Thor Olsen/Storegga AS som da var de nye eierne av tomta om hva som ville skje. Det var de som tok kontakt med oss for - som de sa - de ville ha gode forbindelser mht det nye prosjektet. LFT hadde et møte med dem der kommunen var med - kultursjef, Ragnhild Sandøy, og Jens Revold. På møtet var også arkitekten Thor Halvorsen, som viste fram modellen av bygget han hadde tegnet. Estetisk meget vakkert, men...På siste delen av møtet viste Odd Karl til kommunens eiendommer på Skattøra på nettetstedet til kommunen og sa at det var andre like gode alternativ og kanskje bedre - og derfor mulighet for makeskifte. Vi ble enige om at LFT skulle kontakte kommunen om dette og at Storegga var interessert i forhandlinger med kommunen om dette.
  Dette ble så tatt opp som sak i Kulturkomiteen med innstilling fra Rådmannen om utredning av alternative planer for Skattøra og makeskifte - vedtatt enstemmig.
09-02-2006 Splintmurtomta solgt, igjen....
 
  Last ned faksimile av Nordlys 9. februar 2006
12-12-2005 Fra prisudelingen av Tromsø Kommunes kulturvernpris 2005
 
  Last ned faksimile av Nordlys
18-10-2005 Kulturvernprisen 2005 til Luftfartshistorisk Forening Tromsø!
 
  Last ned faksimile av Nordlys 15. oktober 2005
04-10-2005 Skattøra i Aftenposten
 
  Last ned faksimile av Aftenposten 4. oktober 2005
16-09-2005 Veteran fra 1946 beklager Kommunens uvilje til å ta vare på Skattøra
  I de tidlige fredsdagene i 1945 var Skattøra en viktig flybase.
Enda en gang blir vi minnet på at saken dreier seg om mer enn en splintmur og en mulig bilforretning...
 
  Last ned faksimile av Nordlys 14. september 2005
10-09-2005 Johanne Sognnæs, byantikvar i Tromsø, mener byggetillatelsen på Skattøra stanser
"en fremtidsrettet attraksjon i byen"
  I en kronikk i Nordlys 10. september setter Sognnæs et bytuvikling i Tromsø i et historisk perspektiv.
Kommunens håndtering av Skattøra kommenteres også:
 
  Last faksimile av Nordlys 10. september 2005
02-09-2005 Lederen i plan og næringskomiteen, fortsatt kritisk til avgjørelsen
 
  Last ned faksimile av Nordlys 5. september 2005
02-09-2005 Direktøren for Norsk Luftfartsmuseum vil engasjere Riksantikvaren
 
  Last ned faksimile av Nordlys 2. september 2005
01-09-2005 Roger Ingebrigtsen (ap):
" Vi er i ferd med å ødelegge en internasjonal kulturskatt".
 
  Last ned faksimile av bladet Tromsø 1. september 2005
01-09-2005 Pengemakt styrer Tromsø:
Kommunestyret voterte 20-15 mot bevaring
 
  Faksimile av Nordlys 1. september 2005
31-08-2005
NRK Nordaførr innslag
       
  Erling Steenstrup forklarer situasjonen før kommunstyret skal avgjøre saken.
Intervju av Odd Karl Steinsvik fra LFT, som tilbakeviser ordfører Kristoffersens luftige kalkyler for utgiftene en bevaring skulle på føre kommunen.
 
31-08-2005
NRK Troms
 
Mandelabyen Tromsø måtte prioritere bort minnesmerke over de serbiske og russiske krigsfangene, sier ordføreren.
Kristoffersen avslører at han ikke forstår helheten i saken: Skattøra ER mer enn splintmuren!
 
31-08-2005
NRK Troms
     
 
Lederen for det nasjonale holocaustsenteret, Odd Bjørn Fure oppfordrer til pietet og varsomhet i forhold til splintmuren på Skattøra. Intervjuet av Per Kristian Olsen.
  last ned radioinnslaget (0,8 Mb)
31-08-2005 Museumsdirektør ved Vitenskapsmuseet, NTNU:
Krigs-minnene forsvinner
 
"Om ikke lenge kan de fysiske sporene av tyskernes tilstedeværelse i landet 1940-1945 være en saga blott"
last ned pdf-utgave av brevet
 
last ned PDFav nettavis-oppslaget    
 
31-08-2005
Juridisk presedens for bygge- og deleforbud på tomter med byggetillatelse
  Høyesterettsdom fra 2002 viser at bygge- og deleforbud ikke er et økonomisk problem, slik det blir hevdet fra kommunalt hold.
Dommen betyr at:
  A: Byggetillatelser ikke er til hinder for bygge- og deleforbud ( Bevaring av Skattøra).
B: Erstatningsbeløpene holdes relativt små.
  Dermed bør ordførerens argumenter om enorme økonomiske kostnader, i beste fall, skyldes uvitenhet fra den politiske ledelsen i Tromsø.
 
  les oppslaget, obs teksten er delvis utydelig
25-08-2005
Sven Scheiderbauer, direktør for det nasjonale flymuseet,
er imponert over Skattøra-anlegget:
 
  Last ned faksimile av Nordlys 25. august 2005
24-08-2005
Flere arkitekter er kritiske til byggeprosjektet og ser et stort potensiale i Skattøra,
men det "krever mer respekt og omtanke enn en vanlig byggetomt"
 
  Last ned faksimile av Nordlys 24. august 2005
16-08-2005 Utbyggerne avslører manglende innsikt      
  Skattøra Næringseiedom hevder at deres utbygging tar hensyn til både Skattøras historie og at splintmuren skal taes vare på. En uttalelse som faller på sin egen urimelighet. Å bygge et næringsbygg i splintboksen kan sammenlignes med å fylle en kjeller med sement "for å bevare den"....
 
 
  Last ned faksimile av Nordlys 16. august 2005      
13-08-2005 "Vi må ikke bygge på blod"      
  Eneste i verden: Birger Larsen er konservator ved Norsk Flyhistorisk Museum i Bodø. I går var han tilfeldig innom Tromsø etter feltarbeid i Finnmark. Larsen er opprinnelig tromsøgutt med god kjennskap til Skattøra både fra oppveksten og seinere i sin yrkeskarriere.(...) Hvis ikke alt dette er verdt å ta vare på, hva skal da være det? spør konservatoren.
 
  Last ned faksimile av Nordlys 13. august 2005
12-08-2005 Formannskapet gikk ut over sitt mandat
 
  faksimile av Nordlys 12. august 2005
11-08-2005 Forvirring om Splintmur-raseringen kan begynne
 
  Last ned faksimile av Nordlys 11. august 2005
10-08-2005 Vil ha omkamp om byggetillatelsen
 
  faksimile av bladet Tromsø 10. august 2005
09-08-2005 Formannskapet vil gi byggetillatelsen tilbake!
 
  Last ned faksimile av bladet Tromsø 9. august 2005
27-06-2005 Radio Tromsø nettomtale av "Skattøra opplevelsespark      
 

Skattøra kan bli omregulert fra næringspark til en stor opplevelsespark.
Luftfartshistorisk Forening gjorde i 2001 et omfattende arbeid med å vise at området har kvaliteter som gjør det velegnet til en opplevelsespark, og nå har de politikerne på gli.
- Næringslivet har hatt sin sjanse på Skattøra, uten å få til noe.
Nå er det på tide å vurdere alternativ bruk av området, sier Jens Revold fra SV til Nordlys

  last ned PDF
27-04-2005 Rapport bekrefter Skattøras verneverdi og påpeker
svakheter i kommunal- og fylkeskommunal saksbehandling.
 
  Høsten 2004 arrangerte Arkeologisk institutt ved Universitetet i Tromsø mastergradskurset ” Kulturminneforvaltning i praksis”.
Studentene Lise Beate Brekmoe og Inge Sørgård fikk i den anledning i oppgave å utarbeide en rapport om Skattøra for Byantikvaren i Tromsø.
Rapporten var todelt og besto av en selvstendig vurdering av verneverdien til den gamle sjøflyhavna, samt en gjennomgang av saksbehandlingen vedrørende reguleringsplan og byggesak på Skattøra.
 
14-04-2005 Tromsø Kommune, ved byutviklingskontoret, har trukket tilbake byggetillatelsen fra "Skattøra Næringseiendom AS"
  LFT ser på dette som en stor seier i arbeidet for å bevare miljøet rundt den gamle sjøflystasjonen. Det er også en seier for de som ønsker å utvikle Skattøra-området som frilufts og rekreasjonsområde for byens innbyggere.
 
 
   
 
29-03-2005 Å overse byantikvarens standpunkt, er en politisk unnlatelsessynd.
  Leder i bladet Tromsø: "byantikvar Johanne Sognnæs (...)tar ett år pause fra stillingen. Hun føler seg oversett av både byråkrater og politikere i Tromsø kommune, om vi forstår henne rett.
   
10-12-2004 Skattøra kan bli badeland
  Nordlys skriver: "Å bygge badeland i Tromsø er ikke bare sunt for byens befolkning.
Det vil også være sunt for kommunens økonomi, viser en kommunal rapport om saken."
   
14-10-2004 Egen side med kort informasjon om splintmuren lagt ut
  mer om splintmuren, følg denne lenken
27-03-2004 40-års markering av Catalina-havariet på Bjørnøya i avisa "Nordlys"
 

Lørdag 28. mars trykket avisa "Nordlys" Odd Magnus Heide Hansens artikkel om flyylykken på Bjørnøya i 1954:
Tromsøs og landets befolkning fikk høre over radioen søndag 28. mars 1954 at postflyet til Bjørnøya og Svalbard hadde havarert. En kunne lese i avisene Nordlys og “Tromsø” mandag 29. mars om tragedien som kostet åtte mennesker livet. Av flymannskapet på ni overlevde en flystyrten. Flyvraket ble funnet bare fem kilometer sør for radiostasjonen på Bjørnøya....

Nordlys-artikkelen er gjengitt her
05-09-2003 LFT får Junkers Ju 52 flottør
  Under opprydding fant fimaet "Diateknikk" en 20 fot lang båt laget av en tysk Junkers-flottør. LFT har nå nått flottøren. Bladet Tromsø dekket funnet av den gamle flottør-"båten".
 
15-05-2002
Kulturkomiteen går inn for dele- og byggeforbud på Skattøra
Kulturkomiteens forslag oversendes planutvalget for behandling den 17. juni 2002
  last ned PDF  
15-05-2002
Forsvarsbygg på befaring på Skattøra
"Sjøflyanlegg som dette er det kjempeviktig å ta vare på" Janne Wilberg, Forsvarsbygg til bladet Tromsø.
  last ned artikkelen
 
  faksimile av bladet Tromsø, 9. oktober 2002  
     
 
meld deg på vår nyhetsliste via e-post