Kort om dette nettstedet
hjem
historikk
fra gamle skattøra
bevaring
flytyper
lenker
Luftfartshistorisk Forening Tromsø  

Foreningen ble startet høsten 2001 for å organisere og effektivisere arbeidet med å sikre bevaring av Skattøra sjøflystasjon i Tromsø (splintmur, brakker, hangar m.m.) som den eneste gjenværende militære og sivile sjøflystasjon i landet.

En annen hovedoppgave er å dokumentere og formidle informasjon om flyhistorien i landsdelen med særlig vekt på den militære og sivile virksomheten ved Skattøra sjøflystasjon (1938-75) – en virksomhet som til nå har vært bagatellisert eller oversett i flyhistorisk litteratur og glemt av offentlige myndigheter.

Foreningen samarbeider bl.a. med Tromsø kommune, Luftfartsmuseet i Bodø og næringsdrivende på Skattøra om leie av hangarbygget til lager, verksted og utstilling av flyhistoriske restaureringsprosjekt. Sammen med et omfattende innsamlingsarbeid i inn- og utland, planlegger foreninga utstilling og publikasjoner om Skattøra sjøflystasjon.

LFT ble praktisk talt nedlagt rundt 2012, da var folk utslitt av å krangle med Tromsø Kommune og bli møtt med motvilje fra Riksantikvaren. Nettstedet ble i denne perioden også lite oppdatert. Så kom plutselig vernevedtaket fra Riksantikvaren i juni 2019, og på privat initativ har undertegnede fått nettstedet publisert igjen.

Det gamle domenenavnet www.skattora.com var opptatt, så nå er adressen www.skattora.no.

Hva skjer nå?
En gruppe som kaller seg "Skattøras venner ønsker å overta der Luftfartshistorisk Forening Tromsø slapp.
Kim Brantenberg, e-post: kimbill@mac.com