Nyheter og nyttig informasjon fra LFT
hjem
historikk
fra gamle skattøra
bevaring
media-arkiv
uttalelser
flytyper
lenker
kontakt LFT
Hold deg oppdatert om luftfartshistoriske nyheter i Tromsø og våre hjemmesider, meld deg på vår nyhetsliste via e-post
SISTE NYTT: 
9-1-2012 Utbygger innser at fredningen av Skattøra er ununngåelig
 
  I et oppslag i bladet Tromsø 9. januar Tromsø innser "Skattøra næringseiendom AS" at deres planer om 3000 kvm med butikker og kontorer ikke er forenlig med å ta vare på et fredet kulturminne.
  Overraskende nok hevder Skattøra Næringseiendom å ha brukt penger på "opparbeiding og utvikling" av tomta. Utover de millionene som tomta ble kjøpt for, er det ikke gjort nevneverdig arbeid med hverken tomta eller splintmuren.
 
  Luftfartshistorisk Forening Tromsø har jobbet for en fredning siden foreningen ble etablert for 10 år siden. Før den tid pressert flyhistorisk interesserte personer også på for at byens politikere skulle forstå hvor viktig Skattøra er som kulturminne i Tromsø.
  Last ned oppslaget her
   
06-11-2010 Kunst fra krigens dager hentes frem fra glemselen
  I 1996 donerte Wilhelm Krieg 80 tegninger til Tromsø Museum. Krieg var i NordNorge fra perioden mars til august 1944, som krigstegner i Luftwaffe. Krigs bilder er strektegninger som fanger daglidagse øyeblikk i krigstidas Tromsø. Både flyinteresserte og lokalhistorik interesserte kan glede seg over Wilhelm Kriegs arbeider.
 
 
  Last ned Nordlysartikkelen her
 
 

Tromsø Museum insisterte i 1996 at Wilhelm Kriegs tegninger skulle viser frem og ikke stues bort. Fire år senere er fortsatt ikke kunsten gjort tilgjengelig for publikum.

  Les kommentaren her
  Klassekampen dekket også nyheten om donasjonen av kriegs krigstegninger i 1996
 
  Se Klassekampens oppslag her
24-10-10 Det første Fly-til-fly bildet over Tromsø?
 

I Bladet "Tromsø" ble dette bildet publisert 23. oktober, i forbindelse med omtalen av bokea "Vinger – om flypionerer og krigspiloter nord i Norge". Bildet er tatt i forbindelsen med et tokt 5 Fokker C.VC-maskiner gjorde fra Kjeller til Kirkenes og tilbake, i 1935. Bildet er sannsynligvis det første bildet av et fly over Tromsø, tatt av et annet fly.

Forøvrig gis boka "Vinger – om flypionerer og krigspiloter nord i Norge" en svært god omtale i avisa, og den bør være et naturlig julegaveønske for alle flyinteresserte.

 
  les bokomtalen her
13-01-2010 Fredningen av Skattøra formelt kunngjort!
  I dagens Nordlys ble oppstarten av fredningssaken kunngjort. Begge splintmurene, fire brakker, torpedolageret og en kai er med i fredningsforslaget. Området til havarivernsenteret inngår ikke i forslaget. I første omgang virker dette som en god og realistisk fredningsplan. Den tar hensyn til viktige bygninger og installasjoner fra sjøflystasjonen, samtidig gir den rom for andre aktiviteter på området.
 
  Les hele kunngjøringen her
08-01-2010 Kultursjefen i Tromsø Kommune er glad for fredningen av Skattøra
 
  Les hele artikkelen her
08-01-2010 Bruker Tromsø kommune oljeberedskap som brekkjern mot kulturminevern?
  I avisa Nordlys fremgår det at Tromsø Kommune brukte fire uker på å få igjang fjerningen av en lekter som har ligget i fjæra på Skattøra i 20 år. Foranledningen er at oljeberedskapen er avhegig av det gamle flyopptrekket på Skattøra. LFT ser frem til at Tromsø Kommune også reparer skadene på opptrekket. Disse skadene er Tromsø Kommune godt kjent med, gjennom flere brev og avivsopplsag de senere årene.LFT er bekymret for at kommunen ønsker å sette oljevernberedskap om mot kulturminnevernet, for å stoppe et vern av Skattøra sjøflystasjon. Dette er, i beste fall, en uheldig og helt unødvendig holdning!
 
  Les hele notisen her
  Tromsø Kommune er gjentatte ganger informert om skader og forsøpling av Skattøraområdet, uten å ta affære
 

LFT har gjentatte ganger kontaktet Tromsø kommune med informasjon om deponering av steinmasser, ulovlige gravearbeider og oppfordinger til fjerning av søppel på Skattøra. Den første ble send skriftligt i 2003 og Tromsø Kommune har fremdeles ikke besvart. Kort tid etter at Troms Fylkeskomune varslet oppstart av fredning for Skattøra sjøflystasjon, har Tromsø Kommune organisert en opprydding for egen regning!

  I 2003 ble flyopptrekket på sørsiden av splintmuretomta og hangaren påført større skader. Dersom dette skal være en viktig del av oljeberedskapen bør Tromsø Kommune vurdere om ikke hullene skal repareres?
 
 
  Les hele brevet her
 
  les hele brevet her
06-01-2010 Troms fylkeskommunes Kulturetat har begynt arbeidet med å verne sjøflystasjonen på Skattøra!
  Den 22. desember 2009 vedtok Fylkesrådet enstemmig (!) oppstart av fredningssak for et område av Skattøra. Nå har fylkeskommunens kulturetat varslet Troms Kommune om at arbeidet med å verne hele sjøflystasjonen er begynt. Skattøra sin "nasjonale verdi" er vesntlig for vernet. Verneforslaget skal ut på ofentlig høring, med frist 1. februar.
 
  les hele notisen her
 
  Les vedtaket her!
04-12-2009 LFT søker om midler til fotoutstillng om sjøflystasjonen
  Fra den kommunale tilskuddsordningen innen kulturminnevern og lokalhistorie har LFT søkt om kr 20.000 for å lage en fotoustilling fra Skattøras dager som aktiv sjøflystasjon. Skattøra er for mange et ukjent kapittel. Vi tror mange vil bli overrasket over de varierte og mangfoldige historiene som en fotoutstilling kan fortelle om Skattøra.
 
  Les hele artikkelen her
30-11-2009 Riksantikvar Jørgen Holme ønsket å se Skattøra selv
  Riksantikvaren henviser til den formelle sakbehandlingen, men legger ikke skul på at det vurderes å gi Skattøra nasjonal verneverdi
 
  Last ned hele artikkelen her
28-11-2009 Riksantikvaren støtter vern av Skattøra!
  Snart er formannskapet eneste instans som ønsker å rasere sjøflystasjonen
 
  Last ned hele artikkelen her
20-11-2009 Det nasjonale Kulturminneåret avsluttes i Tromsø. Tromsø kommune er uinteressert i oppmerksomhet
  Det er ikke vanskelig å forstå at kulturminnevern er vanskelig i en kommune som ikke engang klarer å vekke interesse, ei heller infomere om et nasjonal kulturminnearrengement. Er det en strategi å holde brysomme politikere unna fagkonferanse og andre arrangementer?
 
  Last ned hele artikkelen her
19-11-2209 Troms Fylkeskommune står fortsatt fast på at fredning av deler av Skattøra kan være aktuelt. Ønsker at Riksantikvaren gjør en ny vurdering av Skattøra
 
  last ned brevet som PDF her
19-11-2009 AP i Formannskapet går mot Byutvikling, Fylkesråd for kultur, Forsvarsbygg og Riksantikvaren...
 

Når alle fagintanser har innsett av Skattøra er et internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt kulturminne, da finner AP tiden moden for å gi Skattøra nådestøtet. Rett før av slutningen av Kulturminnevernåret, "E det mulig?"....

 
  last ned hele artikkelen her
19-11-2009 AP har det travlet med återminere Skattørasaken, helst før Riksantikvaren kommer til byen
 
  last ned hele artikkelen her
06-11-2009 Fylkesråd for kultur , Knut Werner Hansen: "Vi vil gjerne ha et vern av Skattøra".
  I bladet "Tromsø" fredag 6. november uttalte Fylkesråden at det var Tromsø kommune og Riksantikvaren som hindret fredning av Skattøra i 2005, og at Fylket fortsatt ønsker vern av Skattøra.
 
  Last ned hele artikkelen
31-10-2009 Byplanutvalget: det var feil å selge splintmurtomta i 2005
  Eduardo da Silva og Sidsel Haldorsen mener Skattøra kan bli et flott minne fra krigen og luftfartens begynnelse. Det er bemerkelsesverdig, og veldig positivt, at Skattøra nå også blir anerkjent som et viktig kulturminne fra etterkrigstida.
 
  Last ned hele artikkelen
29-10-2009 Tromsø med leder om viktigheten av å verne Skattøra
nyhet
  last ned hele artikkelen
27-10-2009 Skattøra ønsker som historisk minne
 
  last ned hele artikkelen
27-10-2009 Byutviklingskomiteen ønsker at splintmurtomta bevares
nyhet Politikerne i byutviklingskomiteen vedtok i møtet 27.10.2009:
 

1. Byutviklingskomiteen er av den oppfatning at ”splintmurtomta” bør søkes bevart som nasjonalt historisk minnesmerke (gravsted).
2. Byutviklingskomiteen forventer en reaksjon fra Riksantikvaren på om muren er bevaringsverdig og om statlige midler kan påregnes til erverv av tomta.
3. Byutviklingskomiteen understreker at nåværende eier må holdes økonomisk skadesløs dersom splintmuren skal bevares. Eventuelt skal dette skje ved et makeskifte med nabotomta.
4. Saken oversendes kommunestyret via formannskapet.

  Dette er en viktig milepel i arbeidet med å berge Skattøra for fremtiden. Men det er verdt å merke seg at Byutviklingskomiteen stadig ikke plasserer verneansvar hos fylkeskonservatoren, men oppredtholder ønsket om en uttalelse fra Riksantikvaren. Splintmuren er bevaringsverdig, det er fastslått gang på gang av sakkyndige. Men byutviklingskomiteen må ikke glemme at det er helheten ved Skattøra sjøflystasjon som er det mest verneverdige!
  protokoll
  last ned protokollen med vedtaket for Byutviklingskomiteens sak 83-09
27-10-2009 Nordlys bekrefter at omkampen om splintmuren og Skattøra er i gang
 
  last ned hele artikkelen
  Nordlys med et kort resymé om saken:
 
  Last ned hele artikkelen
23-10-2009 Luftfartshistorisk Forening Tromsø anmoder at Troms Fylkeskommune verner hele Skattøra sjøflystasjon
  Det er Troms Fylkekommune som er korrekt saksbehandlende instans. Riksantikvaren kan bistå med faglige råd, men det er først og fremst lokale og regionale myndigheter som har ansvaret. Hverken folkevalgte eller forvaltningen i Tromsø Kommune og Troms Fylkeskommune kan skyve fra seg sitt ansvar, ved å trekke inn Riksantikvaren. Det må handles lokalt!
  Last ned brev del 1
  Last ned brev del 2
22-10-2009 Byutviklingsjefen: Juno bygg har oversittet treårsfristen(!) for byggestart ved splintmuren
  Er byggeprosjektet til Juno bygg reelt i det hele tatt? På tre år har ikke Juno bygg gjort noe, noen byggestart har det ikke vært antydning til. Er dette et fiktivt byggeprosjekt?
 
  Last ned faksimile av artikkelen her
20-10-2009 Luftfartshistorisk Forening Tromsø anmoder Riksantikvaren om å verne Skattøra
 

"Luftfartshistorisk Forening Tromsø (LFT) vil med dette anmode Riksantikvaren å sikre at den gjenstående splinthangaren på Skattøra i Tromsø, kan fredes som kulturminne og minnested etter øst-europeiske krigsfanger (som arbeidet med oppføringen av muren) og som en sentral del av gjenstående anlegg etter Skattøra sjøflystasjon."

  last ned LFT's brev til Riskantikvaren som PDF her
  LFT har utarbeidet et kart over de gjenværende bygningene og installasjonene på Skattøra i dag:
  kart
  Last ned kartet her
19-10-2009 Riksantikvaren følger Forsvarsbygg:
 
  Last ned faksimile av Tromsø 19. oktober 2009
15-10-2009 Byutviklingskomiteen utsetter behandling av Skattøra: Anlegget er nasjonalt verneverdig!
 
  Også i byutviklingskomiteen oppdager man nå at Skattøra er et verneverdig anlegg på nasjonalt nivå. Behandlingen er utsatt i to uker i påvente av en uttalelse fra Riksantikvaren.
  Last faksimlie av artikkelen i Tromsø her
13-10-2009 Forsvarsbygg mener Skattøra er et kulturmiljø av nasjonal verdi og bør bevares!
 
  Last ned faksimile av artikkelen i Tromsø her
  Utdrag fra Forsvarsbyggs uttalelse:
  "Skattøra fremstår som den best bevarte sjøflystasjonen i Norge og Nord-Europa"
  "Anlegget er også det viktigeste militærhistoriske kulturminnet i Tromsø"
 
  Last ned brevet som PDF
10-10-2009 LFT fremmer forslag om midlertidig byggestans på "splintmurtomta"
  Det er nå dokumentert av Skattøra er en gravplass for krigsfanger. Landets fremste ekspertise på forsvarsanlegg går inn for bevaring av hele sjøflyplassen på Skattøra. Dette kan ikke Tromsø Kommune overse og la et historisk anlegg av nasjonal verdi bli ødelagt.
  Last ned LFT 's brev til Byutviklingskomitteen som PDF
08-10-2009 Skal splintmuren behandles politisk enda en gang?
  Tromso 08-10-09
  Faksimile av bladet Tromsø 8. oktober 2009
  Last ned artikkelen her
  Venstrepolitiker i Formannskapet ønsker å stanse byggingen på splintmuren
05-06-2009 Marie Fangel (V) mener det "ikke kan tillates bygging av et industribygg på stedet"
  aviskklipp
  Faksimile av bladet Tromsø 5. juni 2009
  Last ned artikkelen her
  Bladet Tromsø: Kommunen må hindre utbygging splintmuren for å unngå skandale!
02-06-2009 På lederplass poengterer bladet Tromsø at Tromsø Kommune må reversere kommunens egne feilgrep og sikre splintmuren som krigsminne og krigsfangegrav.
  avisklipp
  Faksimile av bladet Tromsø 2. juni 2009
  Last ned artikkelen her
30-05-2009 Splintmuren bekreftes som gravsted for krigsfanger!
 

Nå er det fastslått at det er begravet lik av krigsfanger i splintmuren på Skattøra.
Dette har blitt hevdet i flere år av lokalhistorikere, men Tromsø Kommune har vendt det døve øret til
.

  avisklipp
  Faksimile av bladet Tromsø 30. mai 2009
  Last ned artikkelen her
30-04-2009 Juno Bygg vil bygge på krigsgraver, men mangler penger
  Avisutklippet viser hvordan det, i beste fall, traurige næringsbygget vil legge seg som en klam hånd rundt splintmuren. Man kan under seg hvorfor Juno Bygg vil låne penger til å bygge næringslokaler markedet ikke trenger, bankene ikke tror på og samtidig ødelegge kulturminner?
  avisklipp
  Faksimile av bladet Tromsø 30. april 2009
  Last ned artikkelen her
05-12-2009 Minnemarkeing for flyhavari for 50 år siden
 
  Faksimile av bladet Tromsø 6. desember 2008
  Last ned artikklen her
 
  Faksimile av Nye Troms 16. desember 2008
 
   
10-2008 Kommunens håndtering av splintmuren kritiseres, igjen...
 
  Faksimile av bladet Tromsø oktober 2008
  Last ned artikklen her
   
04-10-2008 Hva hadde Tromsø vært uten sjøflytrafikken?
 
  Faksimile av bladet Tromsø 4. oktober 2008
  Last ned artikklen her
   
25-09-2008 Byytviklingssjefen anklager LFT unøyaktighet
 
  Faksimile av bladet Tromsø 25. september 2008
  Last ned artikklen her
   
23-09-2008 Leif Arneberg hevder Byggesaksjefen ikke kan undra seg ansvar
 
  Faksimile av bladet Tromsø 18. september 2008
  Last ned artikklen her
   
18-09-2008 Byens historie ofres for et næringsbygg
 
  Faksimile av Nordlys 18. september 2008
  Last ned artikklen her
   
18-09-2008 Byråkratene skylder på politikerne
 
  Faksimile av bladet Tromsø 18. september 2008
  Last ned artikklen her
   
17-09-2008 Spintmuren kan være gravsted
 
  Leif Arneberg påpeker at splintmuren på Skattøra sannynligvis er gravsted for krigsfanger og ser på den planlagte innbyggingen av muren som historieløst.
  Last ned artikklen her
 

følg lenken til artikkelen på www.tromso.no

   
16-09-2008

Starten på slutten for sjøflystasjonen

 
  Last ned artikklen her
   
19-03-2008

Historier fra Skattøra lagt inn i ny seksjon: "fra gamle Skattøra..."

 

LFT har fått tillatelse til å gjengi faksimiler av historiske artikler publisert i Bladet "Tromsø". Per i dag har vi lagt ut åtte slike artikler. Disse artiklene gir interessante innblikk i store og små hendelser på Skattøra, både i krig og i fred. LFT takker Bladet Tromsø og redaksjonssekretær Per Eliassen for velvilligheten!

 
les mer...
 
20-06-2007 Leserinnlegg om den ulovlige fyllingen på skattøra, i Bladet Tromsø og Nordlys
  Leif Arneberg skriver:

I fjor høst ble det avdekket at det ved Havarivernsenteret på Skattøra var foretatt ulovlig utfylling i fjæra.
Byantikvaren (på oppsigelse!) uttrykte at det var lettere å gi tilgivelse enn tillatelse for slikt inngrep.
Byutviklingssjefen var svært kritisk til det som hadde skjedd. Likeledes var fylkesbyggesjefen klar på at dette var en gedigen tabbe.
Daglig leder ved Havarivernsenteret synes ikke dette var noe å rope høyt om.
Det var bare gjort midlertidig mens de ventet på at søknad ble behandlet. Ca. 2000 kubikkmeter stein uten tillatelse!

  Dette er en helt vanlig øvelse i dagens Tromsø - grav først, spør siden.
 

Nå er det gått 10 måneder og jeg kan ikke se at noe har skjedd i saken. " Dispensasjon
fra gjeldende reguleringsplan kan ikke påregnes" ble det presisert fra byutviklingssjefen.
Har Havarivernsenteret fått tilgivelse eller akter administrasjonen i kommunen å kreve den ulovlige fyllingen fjernet?

  I kjølvannet av denne og andre "saksbehandlertabber" i kommunen er det overmåte underlig at det ikke skal ansettes ny byantikvar.
Administrasjonen og våre valgte politikere har gang på gang vist at de ikke evner å ivareta deler av byens historie.
Jeg ønsker meg en uavhengig byantikvar som kan fortelle dem hva som er verdt å videreføre for våre etterkommere.
Kan ønsket oppfylles etter høstens valg?
   
27-03-2007 Leserinlegg i bladet Tromsø om bevaring av krigsminner
 
   
19-03-07 Tromsørelevant bok om flytypen "Noorduyn Norseman" utgitt
  Nils Mathisrud har skrevet boka "Noordyun Norseman Mk. IV & Mk. VI" som nå er utgitt på FlyGloster forlag.
Boka beskriver en flytype som var viktig som både flygende ambulanse og til ruteflyvning langs den NordNorske kysten.
Et kapittel er viet tidligere Norseman-navigatør Bård Helland sine opplevelser med Norseman-fly fra den tiden Helland var stasjonert på Skattøra. Luftfartshistorisk Forening Tromsø og enkeltpersoner fra Tromsø har bidratt med fotografier til boka.
  Lenke til flyGloster forlag
 
12-10-2006
  faksimile av Nordlys 12. oktober 2006
  Last ned artikkelen her
 
15-06-2006
  Storegga krever mange millioner i tillegg til makeskiftetomt - noe formannskapet ikke går med på....
  Til tross muligheten til å få en tilsvarende tomt, valgte Storegga å forlange flere millioner i "mellomlegg" for å godta makeskiftet.
  Håpet om store kontantsummer stanser en anstendig behandling av Tromsøhistorien –nok en gang....
 
  Faksimile av Nordlys 15. juni 2006
  last ned artikkelen her
29-04-2006
  Kommunestyret gikk inn for makeskifte, Nå er det politisk flertall for å berge Skattøra!
Kommunestyret vedtok den 26. april å gå inn for makeskifte med Storegga AS, under forutsetning at kommunes fremtidige utgifter med området avklares. Ansvaret for maskeskiftet er lagt til Rådmannen.
   
  Byråkratisk uvilje mot makeskifte?
  Sist uke var det første møte mellom Storegga AS og kommunen. Her deltok kommumnalråd Valstad Simonsen, leder for eiendomsseksjonen Beate Nemeth og kontorleder Marianne Knapp, samt kultursjef Kårer Sørensen.
  Eideindomsseksjons sjef Nemeth kunne tilby en annen og mindre tomt enn det området sør for Skattøra Martina som Storegga har sagt seg interessert i. Nemeth sier at disse tomtene er reservert for "sjørelatert virksomhet". Men... Nemeth sier at dette er eiendommer som Transportsentralen har bedt om å få, og mener derfor at Storegga AS stiller bak i køen. Dette virker meget besynderlig...
  Tromsø Kommune har et politisk vedtak om makeskifte, men i eiendomsseksjonen har man en annen oppfatning. Hva skyldes det?
 

 

 
  faksimile av Tromsø 27. april 2006
  Last ned artikkelen her
 
  Faksimile av Nordlys 27. april 2006
  Last ned artikkelen her
26-04-2006 I dag tar Kommunstyret stilling til makeskiftet
 
  faksimile av Nordlys, 26. april 2006
  les Nordlys-oppslaget her
03-04-2006 Tromsø Formannskap går inn for makeskifte!

Tromsø formannskap har i dag vedtatt å gå inn for et makeskifte med Storegga AS om splintmurtomta på Skattøra etter en times lang og livlig debatt! Ingen av formannskapets medlemmer var mot et makeskifte, men AP la fram forslag om ikke å knytte saken til en bestemt tomt. Det fikk bare AP´s stemmer. Resten av medlemmene stemte for et forslag om at makeskiftet skal forhandles og framlegges for formannskapet innen 6. mai - et forslag som LFT har laget sammen med FrP´s medlem i formannskapet - Jan blomseth.

Det avhenger nå om Storegga AS er villige til å gå inn for det kommunen kan tilby - et område som omfatter to kommunale industri tomter like sør for Skattøra Marina - et område AP mente skulle tilbys Transportsentralen.... Les avisene imorgen!
 

14-03-2006

Kulturkomiteen støtter makeskifte med Storegga AS
  "Ut fra de nye momentene som er kommet, ber Kulturkomitéen om at det blir satt i gang arbeid for å utrede mulighetene med sikte på en ny utvikling i ’Skattørasaka’ ."
Dette er et viktig skritt på veien tilbake til kommunalt eierskap av splintmurtomta og et fremtidig vern av Skattøra sjøflystasjon. Arbeidet for å stanse en unødvendig kulturminne-ødeleggelse er IKKE over og LFT oppfordrer alle som støtter vernesaken om å ta kontakt...
 
faksimile av bladet Tromsø 14. mars 2006
 
"Splintmuren trolig reddet"
NRK Troms melder:
Splintmuren på Skattøra i Tromsø kan være berget. Mandag vedtok Kulturkomiteen i Tromsø at kommunen bør få til en ordning med eieren av tomta, slik at stedet kan omreguleres til kulturminne og rekreasjonsområde.
gå til www.nrk Troms og Finmark
 
last ned oppslaget
faksimilen av oppslaget i Tromsø er delt opp for å passe skjermbildet.

11-03-2006

Svensk støtte til Skattøra-vern!
  I et leserinnlegg i Nordlys fremhever Lars Gyllenhaal, "Svenska militärhistorisk kommisjonen" den historiske og kommersielle verdien anlegget på Skattøra har.
faksimile av Nordlys 09. mars 2006
last ned innlegget her

02-03-2006

Skattøra som Nordområde-senter?
  Det pågår vurderinger i Tromsø kommune knytta til Skattøra som dokumentasjonssenter for krigføring i Nordområdene. Med henvisning til de nye momentene som er kommet til, ber rådmannen om aksept for å starte nye utredninger. Kulturkomitéen skal diskutere saka 13. mars.
LFT oppfordrer Tromsø Kommune til å gripe sjangsen til å sikre seg dette senteret nå!
les brevet her

22-02-2006

Falstadsenteret
  Falstadsenteret er et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens
fangehistorie og menneskerettigheter. Senteret har nylig sendt Tromsø kommune, ved Ordfører Hermann Kristofersen, en uttalelse som poengterer hvor viktig det er å bevare Skattøra og splintmuren.
les uttalelsen her

13-02-2006

Fortsatt kamp mot planlagt utbygging
  Nordlys mandag 13.02.06 trykker to kritiske innlegg mot den svært tvilsomme "næringsutvilingen" på Skattøra.
 
  last ned inlegget her
 
  last ned faksimile av Nordlys 13. mars 2006

10-02-2006

LFT deltar på det fagseminaret for luftfartsmuseer og fagentusiaster
  Årets luftfartshistoriske fagseminar holdes i år på Gardermoen og tre representanter for LFT er med.

09-02-2006

Splintmurtomta solgt, igjen....
 
  For fjerde (!) gang på to år har tomta med spintmuren skiftet eier! Dette viser at Tromsø kommunes ønske om "forutsigbarhet for næringslivet" er tomt snakk.
  Storegga AS, selskapet som denne gangen har kjøpt tomta, har allerede engasjert arkitekt og ønsker å begynne bygging i løpet av to måneder.
 
  Modellen fra arkitektfirmaet Stein Halvorsen as i Oslo, viser utkastet til det planlagte kontor- og næringsbygget. foto: Bjørnar Nybrott ©2006
12-12-2005 LFT oppe etter å gått ned for telling....
  Luftfartshistorisk forening Tromsø har i løpet av de siste årene kjempet iherdig for å stoppe utbygging, og rasering, av et unikt kulturminne i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.
  Dessverre har brorparten av de instanser LFT har kontaktet i liten grad tatt saken på alvor. Kulturmyndigheter har sendt saken frem og tilbake, og instanser med vedtaksmyndighet har toet sine hender. Det politiske miljøet i Tromsø har også vært preget av lite kunnskap om saken. LFT fikk større oppslutning for Skattøra-saken i løpet av 2005, men desverre for lite og for sent til å hindre at ordfører Hermansen (Ap) presset sin vilje gjennom.
 

For LFT har arbeidet for å hindre at den unike sjøflystasjonen i Tromsø skulle ødelegges, tæret på kreftene. Tildelingen av Tromsø Kommunes kulturvernpris var på samme tid velkommen og paradoksal.

  En indikasjon på hvor lydhør Tromsø Kommune har vært, er det faktum at prisen er gitt til ikke-eksisterende "Skattøras venner og Luftfartshistorisk forum"...
  Luftfartshistorisk forening Tromsø ønsker sterkt å fortsette arbeidet med å dokumentere flyhistorie i byen og regionen. Vi ønsker å oversette våre hjemmeside til engelsk og tysk, og utvide med mere stoff om flyhistorie.
  Avisdekning av Tromsø Kommunes Kulturvernpriser 2005
 
  Last ned faksimile av Nordlys
  Nytt norskt flyhistorisk magasin og mer samarbeid
LFT vil samarbeide med andre flyhistoriske foreninger og miljøer. Norsk Luftfartsmuseum utgir Norsk Luftfartshistorisk Magasin, basert på samarbeide med flere foreninger og enkeltpersoner. LFT har ikke vært involvert i det første nummeret, men ser det som naturlig å være en bidragsyter i fremtiden.
Last ned PDF-utgaven av Norsk Luftfartshistorisk Magasin her
25-10-2005 Ny uttalelse fra Norsk Luftfartsmuseum
  På nytt påpeker det nasjonale flymuseet Skattøras viktighet og bevaringsverdi.
 
  last ned uttalelsen gå til uttalelser-siden...
18-10-2005 Kulturvernprisen 2005 til LFT.
  Tildeling med en bismak...
  I følge avisa Nordlys går Tromsø kommunes kulturvernpris for 2005 til Luftfartshistorisk Forening Tromsø. LFT har ikke blitt kontaktet av kommunen om dette. Det paradoksale er at den samme kommunen har motarbeidet LFT i arbeidet for å bevare Skattøra!
 
  faksimile av Nordlys 18. oktober 2005
  last ned artikkelen
11-10-2005 Riksantikvaren mener Skattøra bør vernes, men....
  LFT har per e-post mottat brev fra Riksantikvarens (RA) presse- og informasjonsrådvider Asgeir Spange Brekke i forbindelse med Aftenposten-oppslaget 4.10.05. Her hevder RA at Skattøra ikke oppfyller kulturminnelovens kriterier for fredning, fordi "deler av bygningsmassen i liten grad er slik den opprinnelig var".
  I seg selv er dette en tvilsom påstand. Skattøra er en sjøflystasjon og ikke en stavkirke. Å kreve 100 % opprinnelighet til tekniske/industrielle kulturminner er nesten umulig; de forandres hele tiden.
  Det triste er at RA henviser til sin egen uttalelse fra 1998, da RA uttalte seg uten tilstrekkelig kjennskap til hverken Skattøra sin historie, eller sjøflyhistorikk.
  Hva Riksantikvaren sier om kriterier for vern:
  Følgende kriterier for vern, er hentet fra RA sine hjemmesider. Det virker som om noen ikke har lest dem grundig nok... Skattøra fyller mange av kriteriene!
  "I de faglige føringene vektlegges følgende kriterier (...)": 
  •representativitet
  Skattøra er landets eneste helhetlige sjøflystasjon som representerer førkrigstida, okkupasjonen og etterkrigstida.
  •sammenheng/miljø:
  Ved å tillate utbygging på splintmuren vil helheten i anlegget forsvinne, og det må beregnes at anlegget, unntatt hangaren, raskt ødelegges. Tromsø kommune steller ikke pent med sine eiedommer på Skattøra.
  •autentisitet
  Flere av bygningene er i original stand. Andre lar seg relativt ukompliset tilbakeføre til original stand.
  •fysisk tilstand
  Deler av bygningsmassen er i god stand, noe er i dårlig forfatning. Derfor er det viktig å stanse utbygging og forfall.
  •arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet
  Hangaren med sine karakteristiske spennbuer var en nyskapning i sin tid. Ingeniørmessig er bygget svært interessant.
  •identitet/symbol
  Skattøra respresenterer en nasjonal symbolverdi, basert på sjøflystasjonens viktige rolle i kampene i Nord-Norge 1940. Skattøra var et sentralt knutepunkt for de siste kampene på norsk jord og i norsk luftrom.
  •økonomi/bruk
  Anlegget kan benyttes til en kombinasjon av næringsvirksomhet og rekreasjon. Beliggenheten er svært god: gode vind- og strømforhold kombinert med naturstrand, praktful utsikt og gode lysforhold. Forlag til ny reguleringsplan, fra Tromsø Kommune, levner liten tvil om mulighetene til næringsbruk kombinert med vern for ettertiden.
  •økologi
  Kanskje ikke Skattøras sterkeste punkt...
  "Ikke alle kriterier lar seg like lett anvende på alle typer kulturminner, men ofte er det slik at jo flere kriterier et kulturminne eller miljø fyller, desto høyere blir verneverdien."
  Det tilsynelatende kravet om absolutt autensitet virker uforståelig målt mot denne setningen.
  "Beslutningene baseres alltid på faglig skjønn og veies opp mot andre samfunnshensyn."
  Hvilke samfunnshensyn ble tatt når man fredet "det lille kulturhus" i Tromsø?
 
  last ned Riksantikvarens brev som PDF
04-10-2005 Skattøra-saken i Aftenposten
 
   
14-09-2005 Veteran fra 1946 beklager kommunens uvilje til å ta vare på Skattøra
  I de tidlige fredsdagene i 1945 var Skattøra en viktig flybase.
Enda en gang blir vi minnet på at saken dreier seg om mer enn en splintmur og en mulig bilforretning...
 
  les innlegget på denne siden
10-09-2005 Johanne Sognnæs, byantikvar i Tromsø, mener byggetillatelsen på Skattøra stanser "en fremtidsrettet attraksjon i byen"
  I en kronikk i Nordlys 10. september setter Sognnæs et bytuvikling i Tromsø i et historisk perspektiv. Kommunens håndtering av Skattøra kommenteres også:
  les kronikken på denne siden
 
   
07-09-2005 Staten ønsker å del-finansiere bevaring av kulturminner og miljøer
  Lokalsamfunn inviteres til spleiselag for kulturminner som gir verdiskaping
Miljøvernminister Knut Arild Hareide inviterer fylkeskommunene til å melde inn interesse for å delta i program for verdiskaping knyttet til kulturminner og kulturmiljøer. - Kulturminnene utgjør et stort potensiale for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv, sier Knut Arild Hareide.
  Hareide ber nå fylkeskommunene om å komme med forslag på gode kandidater til verdiskapingsprogrammet. Miljøverndepartementet skal i løpet av en fire års periode etablere 10 pilotprosjekter fordelt over hele landet for å høste konkrete erfaringer med hvordan man kan bruke kulturminner og kulturmiljøer til utvikling av lokalsamfunnene. De 10 områdene vil få økonomisk støtte fra staten til istandsetting, sikring og formidling
- Det legges opp til et spleiselag mellom staten og de lokale aktørene, der staten vil finansiere 50 % av prosjektet. Både eiere av kulturminner, frivillige organisasjoner, lokal eller regional forvaltning eller museer kan være prosjektdrivere, sier Hareide.
  Opprettelsen av verdiskapingsprogrammet er i Stortingsmeldingen Leve med kulturminner, som Regjeringen la frem våren 2005, og som Stortinget vedtok før sommeren, et sentralt tiltak i handlingsplanen for kulturminnene fram mot 2020. I første omgang skal det opprettes opptil fire pilotprosjekter i 2006.
  Miljøverndepartementet vil i utvelgelsen av pilotprosjektene legge vekt på at prosjektet er godt forankret lokalt og regionalt i politiske organer og inngår i lokale eller regionale strategier for verdiskaping, omstilling og utvikling av lokalsamfunn. Prosjektene må også baseres på et samarbeid mellom flere offentlige aktører, eiere, næringsliv og frivilling sektor og bidra til å utvikle nettverk.
  - Kysten er et særlig satsingsområde, men forslag til prosjekter i byer og tettsteder og kulturlandskap i landbruket er også ønskelig, sier Hareide.
Fylkeskommunene vil få en sentral rolle i gjennomføringen av verdiskapingsprogrammet. Det vil også bli opprettet et nasjonalt nettverk mellom offentlige, private og frivillige aktører. Miljøverndepartementet vil også invitere til den første regionale samlingen i høst for interesserte aktører.
  lenke til pressemeldingen på www.odin.dep
   
07-09-2005 LFT er nominert til Tromsø kommunes Kulturvernpris 2005
  NRK Troms meldte i dag morges om at LFT er nominert til Kulturvernprisen 2005, for arbeidet med å bevare og dokumentere Skattøras historie.
05-09-2005 Jens Revold, leder for plan og næringskomiteen:
Bevaring og næring kan kombineres på Skattøra
  Revold avviser av bevaring av Skattøra betyr høye kostnader og nærings"fiendtlig" holdning.
Tvert om !
  les avisoppslaget her
02-09-2005
Direktøren for Norsk Luftfartsmuseum vil kontakte
Riksantikvaren om Skattøra
  les avisoppslaget her
31-08-2005
Lederen for Holocaust-senteret mener Skattøra og splintmuren må behandles med pietet.
  Tromsø kommune og Skattøra Næringseiendom mener en plakett er nok...
  hør intervju med Odd Bjørn Fure på våre medie-arkivsider
31-08-2005
Juridisk presedens for bygge- og deleforbud på tomter med byggetillatelse
  Høyesterettsdom fra 2002 viser at bygge- og deleforbud ikke er et økonomisk problem, slik det blir hevdet fra kommunalt hold.
Dommen betyr at:
  A: Byggetillatelser ikke er til hinder for bygge- og deleforbud (Bevaring av Skattøra).
B: Erstatningsbeløpene holdes relativt små.
  Dermed bør ordførerens argumenter om enorme økonomiske kostnader, i beste fall, skyldes uvitenhet fra den politiske ledelsen i Tromsø.
  les mer på våre arkiv-sider
 
31-08-2005 Kommunestyret i Tromsø går inn for næringsbygg
  les avisoppslagene her
25-08-2005 Sven Scheiderbauer, direktør for det nasjonale flymuseet, er imponert over Skattøra-anlegget:
 
 
  faksimile av Nordlys 25. august 2005
   
24-08-2005 DNL/SAS historielag oppfordrer Bystyret til å bevare Skattøra og splintmuren.
  Historielaget, med DNL- og SAS veteraner fra sjøflytiden på Skattøra, påpeker at Skattøra er et helhetlig og unikt sjøflyanlegg.
  brevet til Bystyret ligger på våre sider med uttalelser
24-08-2005 Flere arkitekter er kritiske til byggeprosjektet og ser et stort potensiale i Skattøra, men det "krever mer respekt og omtanke enn en vanlig byggetomt".
 
 
  faksimile av Nordlys 24. august 2005
   
18-08-2005 LFT legger ut diverse brev, uttalelser og mediaoppslag om Skattøra- og splintmursaken på nettstedet.
  Følg denne lenken
   
15-08-2005 Minnemarkering for Catalina-havariet på Bjørnøya i 1954
  En Lockheed P-3C Orion fra 333. skvadronen på Andøya slapp ned blomster på havaristedet.
 
       
 
08-08-2005 Formannskapet ønsker å gi ny byggetilllatelsen!
  Saken sendes til kommunestyret og formannskapet ser helst at de som mistet byggetillatelsen skal få den tilbake. Blir man premiert for å ikke bry seg om kommunale frister?
   
27-04-2005 Rapport bekrefter Skattøras verneverdi og påpeker
svakheter i kommunal- og fylkeskommunal saksbehandling.
  Høsten 2004 arrangerte Arkeologisk institutt ved Universitetet i Tromsø mastergradskurset ” Kulturminneforvaltning i praksis”.
Studentene Lise Beate Brekmoe og Inge Sørgård fikk i den anledning i oppgave å utarbeide en rapport om Skattøra for Byantikvaren i Tromsø.
Rapporten var todelt og besto av en selvstendig vurdering av verneverdien til den gamle sjøflyhavna, samt en gjennomgang av saksbehandlingen vedrørende reguleringsplan og byggesak på Skattøra.
 
  last ned rapporten som PDF
   
14-04-2005
Tromsø Kommune, ved byutviklingskontoret, har trukket tilbake byggetillatelsen fra "Skattøra Næringseiendom AS".
  LFT ser på dette som en stor seier i arbeidet for å bevare miljøet rundt den gamle sjøflystasjonen.
Det er også en seier for de som ønsker å utvikle Skattøra-området som frilufts og rekreasjonsområde for byens innbyggere.
   
 
  Her er brevet gjengitt i sin ordlyd:

OPPFØRING AV INDUSTRIBYGG PÅ 125/604 - RAMMESØKNAD
BORTFALL AV TILLATELSE

Byutvikling godkjente 05.10.01 rammesøknad for industribygg på eiendommen 125/604, Skattøra. I vedtak av 30.09.04 godkjente Byutvikling ansvarsrett for foretak for grunn og fundamenteringsarbeider.
Umiddelbart etter siste vedtaket ble det foretatt noe hogst på eiendommen, og betongdekke ble brutt opp og samlet i hauger. Deretter har det ikke skjedd videre arbeider på tomten. Det har imidlertid vært en del kontakt mellom ansvarlig søker og Byutvikling for å avklare en del forhold knyttet til byggesaken.
Etter plan- og bygningsloven § 96 faller tillatelse bort hvis tiltaket ikke er igangsatt senest 3 år etter vedtak om rammetillatelse er gitt.
For nærmere avklaring av hva som skal til for å anse et tiltak som igangsatt må en gå til juridisk teori. I "Plan- og bygningsrett" av Pedersen, Sandvik m.fl. heter det på side 252 følgende om bortfall av gitt tillatelse:
"Fristen avbrytes ved at tiltaket er satt i gang. Det som menes må være at det må være utført arbeider som er ledd i selve realiseringen av tiltaket. Rent forberedende arbeider som å rydde vegetasjon vil ikke være tilstrekkelig. Det vil heller ikke være tilstrekkelig at byggegruba er gravd ut. Først hvis grunnmur eller tilsvarende fundament er på plass, kan det sies at selve tiltaket er påbegynt."
Holdt opp mot de arbeider som faktisk er utført synes det klart at tiltaket ikke er igangsatt, og at tillatelsen således er bortfalt.
Vi finner derfor grunn til å påpeke at det nå ikke lenger foreligger noen gyldig tillatelse for bygget, slik at videre arbeider vil være ulovlige.
Vi gjør oppmerksom på at rådmannen har besluttet at det skal igangsettes arbeid med ny regulering av området.
Om det fremmes ny rammesøknad før dette reguleringsarbeidet er sluttført, er det nærliggende at det vil bli truffet vedtak om midlertidig forbud mot deling og byggearbeid, jf. pbl § 33.
Med vennlig hilsen
Halvard Thon
leder for byggesakskontoret
   
   
   
  Faksimile av Bladet Tromsø, 14. april 2005. Klikk på bildet for å gå til dokument- og medie-arkivet.
   

07-03-2005

Nye inngrep på Skattøra og... kommunal apati?

  Tromsø kommune har enda ikke klart å komme med noen plan for vern av det som gjenstår etter sjøflystasjonen.  LFT har gjentatte ganger i løpet av 2004 bedt kommunen om et møte for å drøfte vedlikehold og bruk av bygninger og anlegg etter sjøflystasjonen som ligger på kommunens eiendom. LFT har enda ikke fått ett eneste skriftlig svar på sine henvendelser til kommunen om dette.  LFT fikk imidlertid i høst muntlig beskjed om å kunne bruke "Grønnbrakka".  Den er imidlertid i så dårlig stand at LFT har bedt om tilstandsrapport før noe annet kan skje.  LFT har heller ikke fått svar på dette.
 
   
 
  Fjæra ved siden av den ene slippen er nå fylt opp som del av arbeidet med utbyggingen av småbåthavna.  Fotoene er tatt den 6. mars i år.
   
  Kulturkontoret i kommunen tok i 2003 initiativ til fellesmøter med personer fra de avdelinger som har ansvar for Skattøra.  Formålet var å få til koordinering av virksomheten mellom ulike etater mht utviklingen på området.  Dette skulle også kunne sikre vern av gjenstående bygninger og anlegg etter sjøflystasjonen.  LFT har siden da påpekt at firma som har fått bruke området har påført store skader på betongdekket til hovedslippen.  LFT har også bedt kommunen om et opplegg for utbedring av slike skader.  LFT har ikke fått noe svar.
 
 
Deler av den store sør-slippen har fått medfart i årenes løp. Sommeren 2003 ble slippen tatt i bruk av Skipsverftet for å foreta arbeid på en stor lekter.  Båten ble tatt opp på treskinner som verftet la på betongen.
Foto: Bjørnar Nybrott, september 2003.
 
 
Samtidig ble det slått hull i betongdekket.  Av hvem og hvorfor vet vi ikke.
Foto: Bjørnar Nybrott, september 2003.
   
14-10-2004 Egen side med kort informasjon om splintmuren lagt ut
  mer om splintmuren, følg denne lenken
30-09-2004

I dag begynte ødeleggelsene av Skattøra!

–To uker etter 40-års markeingen av Langnes Lufthavn, begynner raseringen av Skattøra...
Dessverre har hverken kommune eller investorer vist interesse for å bevare det unike området rundt splintmuren på Skattøra. Gravemaskiner river opp betongdekket


 
Her river anleggsmaskiner opp betongdekket. En del av byens nyere historie forsvinner. Splintmuren skal bygges inn i et næringslokale. Det er noen som synes det er en god idé.
foto: Terje Brantenberg
  Fylkesantikvaren ville ikke bevare Skattøra, det er jo bare en "steinørken". Nå trenger man ikke fantasi for å se at det blir en "ørken".
foto: Terje Brantenberg
 
 

–Det kalles Byutvikling...
Luftfartshistorisk forening Tromsø har arbeidet for å bevare sjøflyplassen på Skattøra. Private investorer, med Tromsø Kommune som passiv tilskuer, har dessverre bestemt seg for å ødelegge Skattøra. De pengesterke menn skal bygge "næringsbygg" for utleie, men trenger Tromsø flere tomme næringslokaler?
foto: Terje Brantenberg

 
foto: Bjørnar Nybrott
21-05-2004
 
Faren for utbygging på Skattøra øker!
  LFT sendte i går anke på byggetillatelsen gitt av Byutvikling i Tromsø Kommune til Skattøra Næringseiendom AS på splintmursprosjektet. Dette prosjektet vil kunne ødelegge det meste av historisk verdi Skattøra-området har. Riksantikvaren og andre statlige etater er kontaktet og LFT vil i løpet av kort tid møte disse. LFT har også sendt brev til kommunen om verkstedsbygningene som begynner å bli i alvorlig dårlig forfatning. LFT ønsker å hjelpe Tromsø Kommune for å bevare og ta vare på disse husene.
19-05-2004 Oppdatering av siste del om Catalina-havariet
  Fotografiene i del 5 er nå forstørrbare. Klikk på bildene for å se dem større. Gå tilbake til artikkelen med "tilbake"-knappen i nettleseren.
14-05-2004 Junker W-34 tegningen er oppdatert
  DNL sin Junker W-34 var kledt med korrugert metall. Dette kommer nå fram av tegningen. Flyets registrering er også lagt til på undersiden av vingen.
  Junker W-34 profiltegning
27-03-2004 40-års markering av Catalina-havariet på Bjørnøya i avisa "Nordlys"
 

Lørdag 28. mars trykket avisa "Nordlys" Odd Magnus Heide Hansens artikkel om flyylykken på Bjørnøya i 1954:
Tromsøs og landets befolkning fikk høre over radioen søndag 28. mars 1954 at postflyet til Bjørnøya og Svalbard hadde havarert. En kunne lese i avisene Nordlys og “Tromsø” mandag 29. mars om tragedien som kostet åtte mennesker livet. Av flymannskapet på ni overlevde en flystyrten. Flyvraket ble funnet bare fem kilometer sør for radiostasjonen på Bjørnøya.
...

Nordlys-artikkelen er gjengitt her
Odd Magnus Heide Hansen (født 1940) er typograf i avisa Nordlys og lokalhistorisk forfatter. Hans tre bøker om ishavsskutenes historie er resultat av et langvarig innsamlingsarbeide og gir et enestående bilde av skuter, folk og hendelser i det gamlet ishavsmiljøet i Tromsø og kystkommunene i Troms fylke.
Dersom noen har ytterligere informasjon om denne hendelsen, stort som smått, ber vi publikum kontakte LFT eller Heide Hansen.
Odd Magnus Heide Hansen
Johnsgaards gate 1
9009 Tromsø
telefon:77 68 49 74

e-post: oddmhh@start.no
  Luftfartshistorisk Forening Tromsø:
Terje Brantenberg, leder
Nansenveien 14
9000 Tromsø
telefon 77 66 56 58

e-post: terjeb@tmu.uit.no

 

20-03-2004 Tromsø Kommune støtter Luftfartshistorisk Forening Tromsø
 

Det kom i dag brev av 19.03 fra Kultur og idrett, Tromsø kommune, til LFT i forbindelse med vår søknad om tilskudd til kulturvern fra i fjor høst.
Her står det at LFT blir innvilget et tilskudd på kr 30.000 med følgende begrunnelse:
"Skattøra flystasjon og luftfartshistoria er viktig kulturhistorie.  Kultursjefen ønsker å støtte engasjementet søker har vist, og støtten gis til dokumentasjons- og formidlingsarbeid".

–LFT takker Tromsø Kommune for støtten!

05-03-2004 "Skattøra-ungan"-møtet en suksess
  Arrangementet den 5. mars med Skattøra ongan gikk meget godt! Vel ha vært ca 20 -25 stk som kom. Etter en oppvarming holdt Leif Arneberg et artig kåseri med bilder - som ga en kjapp og fin oversikt over sjøflystasjonens historie. men det var den siste delen med foto av bygninger og familiebildene som satte kommentarene i gang! Etter en pause, viste vi filmen "Kan flyet komme?" av Ljone (?) fra 1962 - en fortelling om Widereøe´s ambulanseflyging med Norseman fra Skattøra på oppdrag til Finnmark. Mye artig stoff og verdt å vise flere ganger.
Vi ble enige om å ta en ny samling til høsten. Det ble mye prat
over bordene og det kom fram tips om foto, gjenstander og mye mer
som skal følges opp.
05-09-2003 LFT får Junkers Ju 52 flottør
  Under opprydding fant fimaet "Diateknikk" en 20 fot lang båt laget av en tysk Junkers-flottør. LFT har nå nått flottøren. Bladet Tromsø dekket funnet av den gamle flottør-"båten".
Se faksimile av artikkelen fra denne linken.