– Den 30. september 2004 gikk gravemaskiner i gang med å rive opp betongdekket foran splintmuren. Et halvt år senere konstaterer Tromsø Kommune at utbyggerne ikke har gjort noe siden man rev opp betongdekket. Fimaet " Skattøra Næringseiendom AS" har ikke vært i nærheten av å påbegynne bygging, og dermed mister de byggetillatelsen.
foto: Bjørnar Nybrott© 2004.
Splintmuren høsten 2004:
gravemaskiner ødelegger betongdekket, for å sikre byggetillatelsen av et bygg det neppe er bruk for.
foto: Arild Hansen ©2004.
Splintmuren i 1945: Norske styrker på oppstilling foran etterlatte tyske krigsfly rett etter frigjøringen.
tegning: Bjørnar Nybrott © 2004
Prisipptegning av splintmuren, slik den ble bygd og slik den er i dag –enn så lenge...
tegning: Thore Erling Thørre ©2001
Slik ser tegningen ut. Bygget vil i praksis utslette splintmuren på Skattøra som kulturminne.
De merkede feltene viser hva som blir synlig av splintmuren fra utsiden.
 
 
faksimile av Bladet Tromsø, 10. oktober 2004, © Bladet Tromsø
hjem
flytyper
lenker
kontakt LFT