Historien om Askeladden – en Skattøra Junkers Ju 52.
Av Terje Brantenberg
”Askeladden”, eller LN-KAF, var et av de første sjøfly som Det Norske Luftfartselskap (DNL) satte inn på åpningen av kystruten mellom Oslo og Tromsø i 1936. Dette flyet har en lang og ganske utrolig historie. Det fløy under ulike navn, eiere og ombygginger på Skattøra helt til 1956. Og det fortsatte å fly – i andre land og verdensdeler. Vel 70 år gammelt flyr ”Askeladden” fortsatt – nå som D-AQUI ”Berlin Tempelhof” i Tyskland - som ett av verdens mest berømte veteranfly.
Vi skal her gi en oversikt over dette flyets lange og omskiftelige historie. For flyet het ikke bare ”Askeladden”, men også ”Falken”, ”Fritz Simon”, ”Kurt Wintgens”, ”Amazonas” og ”Iron Annie”, og Lufthansa hadde i alt tre fly med navnet ”Fritz Simons”….
–del 1 Tyskland og Norge –del 2 Amerika –del 3 Tyskland igjen
hjem
lenker