Waco UIC Cabin, Widerøes flyveselskap 1934  
hjem
media-arkiv
lenker
Waco UIC Cabin, LN-ABE i Widerøe's farger. Slik så flyet ut da det besøkte Tromsø den 5. november 1934
Widerøe's Flyveselskap AS fløy i november 1934 med Wacco'en LN-ABE fra Oslo til Tromsø og tilbake igjen. Pilot var Viggo Widerøe, en av selskapets grunnleggere. Med seg hadde han Asbjørn Barlaup, journalist i Tidens Tegn, og Gunnar Johnsen som da var overlege ved Harstad og Troms fylkessykehus.
Formålet med flyturen var todelt: Det viktigste var å prøve ut en planlagt flyrute mellom Trondheim og Tromsø. Videre ønsket også Widerøe's Flyveseskap AS å se på muligheten for å opprette en ambulanse-tjeneste med sjøfly i Nord-Norge.
Dessverre for Widereø's, fikk ikke selskapet tillatelse til å starte flyruta. Staten ga i 1935 Det Norske Luftfartsselskap A/S konsensjonen for all ruteflyvning i Norge. Turen var likevel ikke fåfengt, erfaringene og opplysningene la grunnlaget for sjøfly-rutenettet Widerøe's Flyveselskap AS opererte frem til 1971.
Kilde: Turid Widerøe, "Da grønne vinger samlet landet", Tromsø Museums populærvitenskapelige tidsskrift Ottar: nr 2- 2005 (Gløtt fra nordnorsk luftfartshistorie).
Tegningen er laget av Kim Brantenberg ©2005. Det må ikke kopieres uten tillatelse.
 
 
tilbake