Short Sandringham mark 6 i DNL og SAS farger.

 
hjem
lenker
Short Sandringham var ombygde "Sunderland" militære flybåter. Denne typen fløy "den flyvende hurtigruten" mellom Oslo og Tromsø fra 1947 til 1951. Først i DNL og senere i SAS.
Sandringham LN-LAI med døpenavnet "JUTULEN" ble om bygd til sivil tjenste i 1947 og kjøpt samme år av DNL.
Sandringham LN-LAI fikk SAS-farger i 1951 og "JUTULEN" fløy mellom Skattøra og Fornebu frem til Oktober 1951. Da ble flyet leid ut til et fransk selskap som opererte i Afrika. Flybåten sank i 1952.
 

kilder:
Kay Hagby, Short Sandringham i Norge, Norsk Flyhistorisk Tidsskrift , nummer 1 1996.
Chaz Bowyer, The Short Sunderland
, Aston Publications Ltd. 1989.
DNL/SAS-museet ved Inge Solheim.

Tegningene er laget av Kim Brantenberg ©2003. Det må ikke kopieres uten tillatelse.
Takk til Nils Mathisrud og DNL-SAS-museet for velvillig utlan av materiale. Uten disse ville det ikke ha blitt noen skikkelig Sandringham-tegning.
tilbake
 

v